تبلیغات
شعر های عمو پورنگی - گیلان

گیلان

گیلانه و گیلانه ، گیلان مال ایرانه

نه شرقه و نه غربه ، تو شمال ایرانه

خوش آب و هواس گیلان ، هدیه ی خداس گیلان

جاش تو نقشه ی ایران ، اون بالا بالاهاس گیلان

*****

سرسبزه و آباده ، نعمتی خدا داده

هر کی اهل گیلانه ، خنده رو و دل شاده

همه گیلکیا مشغول کارن ، توی شالیزارا برنج می کران

سوار قایقا می رن به دریا ، با دست پر میان ماهی میارن

جای تفریحشون دریا کناره ، دریاشون عجب موجایی داره

پرتغال دارن ماهی و زیتون ، سر سفره هاشون هفته بیجاره

*****

آی زاکان گیلانی شیمی جانا بشم قربان

امشب آیید می خانه تا ببید مرا مهمان

میرزا قاسمی خواهی یا ترشی تره با نان

اگه باقالا قاتوق خواهی آماده کنم الآن

می تاج سر شمانی اهل خاک گیلانی

با هوشی و دانایی افتخار ایرانی